Divinul masculin – Chemare la acţiune

Pe măsură ce creăm noua paradigmă auzim şi folosim des cuvintele „Divinul Feminin”, „Zeiţa din Noi”, „Mama Pământ”, „Pachamama”, „Solarul Feminin”.
Acestea reprezintă tot ce este mai bun în energiile feminine din noi şi planeta noastră.Dar cum rămâne cu „Divinul Masculin”, „Pachapapa”, „Dumnezeul din noi”, „Tatăl Pământ”, „Solarul Masculin”?Energia Divinului Masculin a fost deturnată de alegerile noastre colective în ultimele câteva mii de ani pentru a fi „eroul negativ” al poveştii. Nu „eroul negativ” acuzat, care a fost femininul, ci „adevăratul” erou negativ.Am proiectat în Divinul Masculin, ca societate, tiranul, agresorul, salvatorul, martirul, mântuitorul, învăţătorul, Dumnezeul atotputernic. Cu alte cuvinte, toţi „făcătorii” din ciclul victimă-agresor.

În decursul ultimelor câteva mii de ani, pentru a experimenta patriarhia, am folosit cultura, religia şi genetica pentru a instaura puterea în bărbaţi, într-o configuraţie care este coruptibilă. O configuraţie de putere a ierarhiei puterii asupra celorlalţi.  Ierarhia nu este în sinea ei coruptibilă, nici puterea nu este coruptibilă. Există ierarhii de responsabilitate, de exemplu, care sunt orice, numai coruptibile nu. Însă, puterea asupra celorlalţi este într-adevăr coruptibilă, şi ca specie, noi am folosit Divinul Masculin pentru a experimenta şi a promova „puterea asupra celorlalţi”.Prin urmare, unde ne-a adus aceasta în prezent?Avem, ca indivizi şi ca societate, o cantitate enormă de programe, credinţe, doctrine religioase şi tipare culturale care „colorează”, filtrează şi interpretează „Divinul Masculin” în energiile tiranului, agresorului, salvatorului, martirului, mântuitorului, învăţătorului, Dumnezeului atotputernic. Atotputernic, înfricoşător şi crud, învăţător blând, martir care suferă. Vă sună cunoscut?Bărbaţii care lucrează la propria ascensiune găsesc foarte dificil şi adeseori supra-compensează într-un fel sau altul pentru a aduce despăgubiri faţă de societate, femeile din vieţile lor, copiii lor şi propriile lor vieţi.Ei încearcă să fie salvatorul, mântuitorul, învăţătorul, ghidul pentru a putea echilibra tiranul, agresorul.Însă aceste configuraţii încă oferă putere ciclului victimă-agresor. Ca specie, cei mai mulţi dintre noi, nu ŞTIU cum să se reconecteze cu energia sănătoasă, pură, cristalină a Divinului Masculin fără a proiecta ceva pe care ea să-l facă pentru noi. Fie să ne salveze, să ne protejeze, să ne iubească, să ne mântuiască… şi lista continuă.Totuşi, aşa cum SUNTEM Divinul Feminin, întocmai cum Gaia este Mama Divină, la fel cum soarele ESTE Solarul Feminin, aşa şi NOI suntem Divinul Masculin, Gaia ESTE Tatăl Divin şi soarele ESTE Solarul Masculin.Power, chi, energy, that has been polarized into feminine and masculine, but are in ESSENCE the same. The only separation, and the programs, roles and beliefs attached to each, come from us. We have physical sexual organs and identity genders that puts us firmly into being able to filter and tap into this CHI essence as either Feminine or Masculine, and use it accordingly. We can also tap into the other one, the one that does not correspond to our sexual organs or gender. But there’s often resistance.Puterea, chi, energia a fost polarizată în feminin şi masculin, însă este în ESENŢĂ la fel. Singura separare, şi programele, rolurile şi credinţele alocate fiecăreia, vin de la noi. Noi avem organe sexuale fizice şi identitate de gen care ne aşează ferm în poziţia de a fi capabili să filtrăm şi să accesăm această esenţă CHI fie ca feminin, fie ca masculin şi să o folosim în consecinţă. Putem să accesăm de asemenea şi cealaltă, cea care nu corespunde organelor noastre sexuale sau genului. Dar adeseori există o rezistenţă.Pentru moment, INTENŢIA este de ajuns. Pe măsură ce progresăm în intenţia noastră în următoarele zile şi săptămâni şi procesăm toate problemele care apar, putem apoi să începem să ne îndreptăm spre a FI Divinul Masculin întrupat. Haideţi să luăm înapoi Divinul Masculin, să-l curăţăm de toate programele, proiecţiile şi lanţurile şi să vedem ce se întâmplă.Scrieţi toate rezistenţele care apar atunci când citiţi aceasta. De asemenea, toate programele care se activează. Şi observaţi-le pur şi simplu, permiteţi-le să se exprime, nu le judecaţi şi nu le împingeţi la o parte. Permiteţi-le pur şi simplu să existe în câmpul vostru în timp ce le priviţi şi le recunoaşteţi. În cazul în care există programe blocate, sau declanşatoare cu încărcătură grea, folosiţi exerciţiul de procesare a fricii cu ele, sau găsiţi un alt instrument util de procesare şi deprogramare pe care să-l folosiţi cu ele.
Ce ziceţi?