Natura ÎNTUNERICULUI în Dualitate

Pe când eram mică şi alţii îmi spuneau ca nu poate să existe lumină fără întuneric şi dacă nu am suferi, nu ne-am putea bucura de vremurile bune … simţeam că astfel de credinţe sunt … ERONATE.

 
<spande la Întuneric". Nu există alt cuvânt pentru aceasta. Putem să îi spunem elita, extratereştrii cenuşii, religia, Illuminati sau oricare altă etichetă dorim, dar adevărul este că acesta este un grup de fiinţe care lucrează cu Întunericul. După ce am preluat aceste centre ale puterii, le-am înapoiat Pământului. Acest efort a fost de asemenea facilitat şi susţinut de sute de lucrători în lumină de pe lume.
Unul dintre lucrurile care m-au uimit în timp ce noi lucram, a fost faptu,l că atunci când am privit Pământul, era lumină pură. Centrele, după ce au fost recucerite, erau lumină pură. Iar energia care curgea era lumină pură.
Şi, pe măsură ce am explorat şi am încercat să înţeleg, bucăţele de informaţie mi-au venit care mi-au arătat natura şi motivul pentru îndeplinirea acestei munci.
Începând cu iunie eu am înţeles că noi ne aflăm într-o structură dezechilibrată şi eronată a dualităţii. Suntem într-una în care polarităţile se formează la captetel greşite şi crează segregare, suferinţă şi alteritate. Dar dacă dualitatea ar fi în configuraţia corectă, nu ar mai exista suferinţă sau sentiment al separării….şi întrebarea mea este, unde se duce Întunericul când atingem această configuraţie echilibrată?
<spangreşeală" de polaritate pe această lume a fost creată şi implementată inteţionat de către oameni pentru a avea experienţa abuzului de putere, a alterităţii şi multe altele.
<spangreşită" ar fi trebuit să fi revenit la configuraţia corectă cu mult, mult timp în urmă. Din nefericire, fiinţele care erau în stare să vadă puterea generată, au folosit-o pentru a păstra structura în polaritatea greşită mai multă vreme decât era menită să fie.
Astfel, majoritatea lucrătorilor în lumină au început să simtă că lucrurile s-au desfăşurat preţ de prea mult timp şi că sunt obosiţi şi cu dor de casă. Un sentiment de furie la asdresa prelungirii perioadei a fost de asemenea exprimat. O pură osteneală de război.

<spansinele meu înalt". În loc să fac asta, sunt instruită să mă concentrez asupra ei, deoarece atunci când mă concentrez ea paote să fie integrată înapoi în Unitate.
Această metodă de integrare este de multe ori interpretată de către lucrătorii în lumină drept luarea fiinţei Întunecate înapoi de către Lumină. Dar nu acesta este cazul.
Şi acesta este un indiciu cheie. Există o Unitate a unei realităţi Duale corect echilibrate şi aliniate, în care ambele polarităţi sunt configurate cum trebuie şi se atrag reciproc, precum doi magneţi, formând un câmp mare, unificat şi stabil. Şi apoi există o Unitate care este Sursa tuturor realităţilor şi tuturor universurilor. Ele sunt două lucruri diferite.
În cea din urmă se duce Întunericul odată ce este integrat.
<spanîntoarcerea lui Horus". Şi când spun că mi-au fost trimise aceste intrucţiuni, vreau să zic literalmente că am vazut acele cuvinte prin viziunea mea internă.
<spanîntoarcerea lui Horus". Una din paginile care s-au afişat a fost "ÎNTOARCEREA LUMINII, Revelaţiile Zeului Creator Horus, cu Elora Gabriel şi Karen Kirschbaum". Este o lucrare realizată prin channeling (deşi nu în întregime corectă şi considerată un fals) care descrie schimbarea spre dualitatea dezechilibrată din punctul de vedere Lucrătorilor în Lumină. Dacă nu cunoaşteşi această lucrare, vă recomand cu tărie să o citiţi. Totuşi, vă rog să ţineţi cont de faptul că ea reprezintă O SINGURĂ perspectivă numai, cea a Luminii şi cea a unui individ. De asemenea, să luaţi aminte că opera vorbeşte de multe universuri, pe când experienţa mea a fost că aceasta schimbare are în vedere doar două universuri.
În această operă este relatat ce s-a petrecut la nivel universal, dar de asemenea arată cum Întunericul este „distrus” şi că o bătălie face ravagii în acest univers şi multe altele. O fiinţă a luminii cu siguranţă va percepe ce li se întâmplă fiinţelor de întneric drept „a fi distrus”. Desigur, acele fiinţe de întuneric ce se află în acest univers sunt integrate înapoi în Unitate sau Sursă, dar ele nu sunt distruse. Odată aflate în Sursă, ele încetează să mai fie indivizi şi de asemenea încetează să mai ţină o „parte”, fie Lumină sau Întuneric. Acest Întuneric include toate structurile de energie negativă, sentimente, emoţii, gânduri şi situaţii, dar la acest nivel personal, NOI suntem cei care trebuie să săvârşim integrarea. Cartea respectivă are totuşi valoare dacă e citită drept roman. Părţile care rezonează profund sunt cele pe care le iau in seamă.
 

<spanlupte" cu Întunericul. Pe măsură ce o persoană încearcă să lupte şi să distrugă, Întunericul este creat, lucrătorul în lumină devenin automat un pion în jocul de Întunerici.
<spanlupta" să fi început, întregi armate de lucrători în lumină au fost trimise în acest Unviers pentru a "repara" şi "salva" acele fiinţe Întunecate, precum şi fiinţele căzute şi să readucă Unviersul înapoi la Dualitatea Echilibrată a Luminii. Dar, acest lucru a fost un dezastru total. Nu numai că nu s-a obţinut vreo victorie, dar un număr uriaş de lucrători a fost pierdut, iar cei care au supravieţuit, au fost contaminaţi.
Prin contaminare, vreau să spun că au început să resimtă suferinţă, negativitate, opresiune şi separare de la Sursă.
Poate vă întrebaţi de ce, dacă ştiau că vor fi contaminaţi, valurile nu conteneau în a mai veni. Motivul este unul simplu. Fiinţele ştiau că atâta vreme cât puteau să reţină lumina în acest sector, în interiorul propriilor persoane, sectoarele nu vor fi pierdute în totalitate. Era doar o chestiune de reţinere a luminii cât mai mult timp posibil, dând răgaz restului de univers cum să afle metoda de recucerire a zonelor contaminate.
Un prim val de Războinici ai Luminii a fost trimis, dar din păcate, acest val nu a avut succes. Motivul a fost acela că ei erau zămisliţi din acealaşi material ca şi acest Univers şi în concluzie aveau aceeaşi experienşă ca şi lucrătorii în lumină.
În acel moment a fost recrutată o armată de fiinţe care puteau să vină în acest Univers şi să reaşeze lucrurile la configuraţia corectă. Aceste finţe nu puteau fi corupe fiindcă nu aveau o natură duală şi ca atare nu erau facute din aceeaşi materie precum universurile de Lumină şi Întuneric.
În cartea pe care am menţionat-o mai devreme, acest pas nu este menţionat. Acesta se datorează faptului că, pentru Fiinţele de Lumină, armata ce a fost recrutată ar fi arătat precum Fiinţele de Lumină pentru cei îndeajuns de sensibili să îi vadă, dar în majoritatea cazurilor ei nu ar fi putut fi deloc percepuţi.
<spanArmata" este alcătuită dintr-un tip de fiinţă care este menită pur şi simplu pentru a readuce lucrurile pe calea cea dreaptă. Nu sunt nici Lumină, nici Întuneric, defapt Unviersul lor nu are natură Duală deloc. Nu există "alteritate" acolo. Totuşi, pentru a putea pătrunde într-o Dualitate a Luminii sau o Dualitate a Întunericului, acestă fiinţă crează o dualitate artificială configurată în "fiinţe cu suflet" care apoi pot intra in realitatea duală şi pot trece la treabă.