Care este diferenţa între o fiinţǎ ascensionatǎ si una trezitǎ?

O fiinţǎ trezitǎ este aceea care a realizat cǎ existǎ mai mult în viaţǎ decȃt lumea materialǎ, poate vedea dincolo de vǎlul uitǎrii si se aflǎ în proces de ascensiune.

O persoanǎ ascensionatǎ trǎieşte ȋn starea de Unime. Nu mai existǎ ca individ, doar ca o conştienţǎ a Unimii care se foloseşte de atributele existenţei umane pentru a comunica.

Este practic imposibil sǎ trǎieţti în stare de Unime 24/7 şi în acelaşi timp sǎ duci o viaţǎ normalǎ. De aceea pe parcursul vieţii unei persoane ascensionate, va exista o strǎduinţǎ zilnicǎ de a medita, de a linişti mintea, de a permite Fluxul. Articolul Lucrǎtorul pentru Ascensiune vine cu o descriere detaliatǎ a ceea ce înseamnǎ sǎ trǎieşti in starea de Ascensiune